ANBI gegevens

Algemene informatie

Gevraagde informatie Wereldwinkel Breda
Rechtsvorm Stichting
Statutaire naam Stichting Wereldwinkel Breda
Ook genoemd (handelsnaam) -
Statutaire zetel Breda
KvK nummer 20105244
RSIN 007829358
Duidelijke beschrijving van doelstellingen Op internationaal niveau een bijdrage leveren aan een eerlijke en rechtvaardige handel, waarin respect voor mens en milieu centraal staan, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zins des woords.
Wijze waarop doel behaald wordt Het instandhouden van een wereldwinkel, waarin producten uit ontwikkelingslanden worden verkocht. Daarnaast informatieverstrekking over producten en het land van herkomst en bijdragen aan het bewustwordingsproces over economische en maatschappelijke achtergronden en problemen in ontwikkelingslanden.
Subcategorie I Culturele ANBI
Subcategorie II Algemeen
Subcategorie III Algemeen

Organisatie / bestuurders

Gevraagde informatie Wereldwinkel Breda
Aantal bestuursleden 5
Is er een directie/ dagelijks bestuur Ja
Is er een persoon in dienst Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht? Ja
Beloningsbeleid Wereldwinkel Breda heeft geen personeel in dienst en werkt enkel met vrijwilligers.
Naam bestuurder Functie Beloning
Anton Overboom Voorzitter Nee
Elly van den Bliek Secretaris Nee
Hans van den Heuvel Penningmeester Nee
Cor Geldtmeijer Algemeen bestuurslid, contracten en verduurzaming Nee
Emma Meerkerk - van Bruggen Algemeen bestuurslid, PR Nee

Contact informatie

Gevraagde informatie Wereldwinkel Breda
Bezoekadres en postadres Passage Zuidpoort 1-3, 4811 NT Breda
Telefoonnummer 076 522 8585
e-mail adres info@wereldwinkelbreda.nl
Website www.wereldwinkelbreda.nl

Overige informatie

Gevraagde informatie Wereldwinkel Breda
Doelgroep Algemeen
Werelddeel Alleen in Nederland
Organisatie grootte / omzet tot € 500.000
Actueel beleidsplan Bieden van kansen aan minder kansrijke producenten door de verkoop van fairtrade en duurzame producten