Over de Wereldwinkel Breda

Missie en visie

Een wereld zonder armoede en met voldoende kansen op ontwikkeling voor iedereen.


Bij de Wereldwinkel Breda vinden wij dat de wereldhandel er anders uit zou moeten zien, en wel zo dat alle producenten een gelijke kans op ontwikkeling krijgen - met daarbij oog voor duurzaamheid. In de standaard-handel blijven minder kansrijke producenten vaak onzichtbaar en ongehoord, de Wereldwinkel biedt een plek waar dat verhaal wèl verteld wordt, middels de verkoop van cadeaus, door hen vervaardigd.

Sustainable Development Goals

Wereldwinkel Breda is trots om bij te dragen aan verschillende Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de Verenigde Naties. Onze missie om eerlijke handel te bevorderen en producenten wereldwijd een eerlijke kans te geven, draagt rechtstreeks bij aan meerdere SDG's:

 

Door eerlijke handel creëren we een rechtvaardig inkomen voor producenten, waardoor ze uit de armoedespiraal kunnen komen.

We streven naar eerlijke en duurzame handelspraktijken, waardoor werkgelegenheid wordt gestimuleerd en economische groei op een inclusieve en rechtvaardige manier wordt bevorderd.

We streven naar gelijke kansen voor producenten door eerlijke handel, waardoor we bijdragen aan het verminderen van ongelijkheid wereldwijd.

We promoten duurzame en eerlijke producten en dragen daarmee bij aan verantwoorde consumptie en productiepatronen.